Marina standarder

Vårt största affärsområde är marin industri och vi tillverkar produkter enligt följande klassningssällskap

  • DNV (Det Norske Veritas)
  • Lloyds Register of Shipping
  • BV (Bureau Veritas)
  • NORSOK
  • RMRS (Russian Maritime Register of Shipping)
  • RINA (Registro Italiano Navale)
  • ABS (American Bureau of Shipping)

Många av kraven är lika mellan de olika klassningssällskapen men det finns skillnader. Där är vår kunskap en viktig tillgång för våra kunder då vi kan hjälpa till att anpassa produkten på ett kostnadseffektivt sätt beroende på vilken klassning den har. Vi är även vana vid att ta emot inspektörer från de olika klassningssällskapen och guida dem genom tillverkning, spårbarhet och dokumentation.

Nyheter

Välkommen att höra av dig till oss

KONTAKTA OSS
KONTAKTA OSS