Vi kan svetsning av tryckkärl

Vi kan svetsning av bland annat tryckkärl, och våra medarbetare är certifierade enligt en rad nationella och internationella normer för svetsning av t ex tryckkärl och vidareutbildas ständigt. Vi tillverkar delar och sammansatta moduler till bland annat kärnkraftverk, processindustrier och offshoreinstallationer. Det handlar ofta om extrema kvalitets- och dokumentationskrav och tillverkning i höglegerade stål och titan.

Vår svetsning uppfyller normer som ASME U, PED, NORSOK , ISO 3834-2, EN 1090-1 EXC3 och RCC-M beroende på applikation och kundkrav. Förutom själva svetsningen ställer det stora kompetenskrav kring konstruktion, dokumentation, montage och hantering.

Kundkrav och Svetsklass

Här bistår vi ofta vår kund, typiskt systemleverantören, och sitter ofta med i möten med kundens kund. Vi svetsar både manuellt och i robot och enligt de flesta förekommande metoder.

En stor del av våra svetsar kontrolleras med olika typer av oförstörande provning, t.ex. röntgen, magnetpulverprovning, ultraljudsprovning, penetrantprovning, hårdhetsmätning och ferrithaltsmätning, beroende på vilken klassning svetsen har eller vilka kundkrav som finns.

En av de vanligaste applikationerna är olika typer av tryckkärl (både över- och undertryck) såsom filter och tankar, ofta tillverkade i krävande rostfria stål som 254 SMO (1.4547).

Licenssvetsning

LÄS MER

Tryckkärlssvetsning

LÄS MER

Plasmasvetsning

LÄS MER

Rörsystem processindustri

LÄS MER