Vårt mål är att leverera produkter som kännetecknas av god kvalitet och hög miljömedvetenhet.

Liedholms mål är att leverera produkter som kännetecknas av god kvalitet och hög miljömedvetenhet, både vid tillverkningen och användningen. Som ett led i det arbetet är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, samt ASME U.

Läs mer under tillverkningsstandarder.

Ett exempel för att åskådliggöra det systematiska kvalitetsarbete vi bedriver är att vi funktionstestar eller provkör samtliga maskiner före leverans. Vi har kalibreringsprogram för alla mätinstrument och i produktionen genomgår varje produkt mångskiftande testning och granskning.

Liedholms skall värna om vår omvärld och miljö

Vi ser kvalitetsarbetet som hela företagets gemensamma ansvar och genom ett gott internt samarbete skall produkternas kvalitet ständigt förbättras.

I Liedholms kvalitetspolicy ingår att vara lyhörd för marknadens krav och önskemål och i enlighet därmed ständigt förbättra verksamheten.

Liedholms skall värna om vår omvärld och miljö genom att söka vägar att minimera företagets miljöpåverkan i all vår verksamhet.

Detta skall ske genom:

 • Att vår verksamhet alltid bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning , myndighetskrav och kunders krav

 • Att genom regelbundna genomgångar kontinuerligt minska företagets negativa miljöpåverkan

 • Att vid behov vidareutveckla personalens kompetens inom miljöområdet

 • Att genom kontinuerlig produkt- och verksamhetsutveckling minska förbrukningen av råvaror och minska mängden avfall

 • Att genom samarbete med leverantörer arbeta för att minska våra produkters miljöpåverkan genom hela framtagningsprocessen

 • Att i så stor utsträckning som möjligt välja det minst miljöbelastande alternativet vid val av kemikalier, färger och andra farliga produkter

 • Att i så stor utsträckning som möjligt återanvända och återvinna material, inhandla återvunnet material och att använda återvinningsbart material vid packning och leverans.

Våra certifieringar

 • ASME, Manufacture of Welded Pressure Vessel, class U

 • Recognition for BV Mode I & BV Mode II Survey Scheme

 • Management system as per ISO 9001 / ISO 14001

 • Management system as per ISO 3834-2

 • Management system as per EN1090-1 EXC3