Samtidigt som Liedholms har höga kvalitetskrav ställer man också tuffa krav i sitt miljöarbete. Och miljömedvetenheten genomsyrar företagets alla delar.

 – Vi jobbar så mycket som möjligt med det vi kan påverka, både inom företaget och tillsammans med våra kunder.
Det säger Mats-Ola Greiff, kvalitetsansvarig på Liedholms Maskinteknik som bland annat är ISO 14001-certifierade sedan lång tid tillbaka.
– Mycket har redan hänt hos oss och vi har kommit en bra bit på vägen i miljöarbetet men just när det gäller vår påverkan på miljön finns det hela tiden nya möjligheter till förbättringar och utveckling. Inte bara i detalj utan också i lite vidare tankebanor.

 – Vi tittar lite extra på CO2-utsläppen och har nu startat en kartläggning av hela verksamheten för att se hur stor påverkan vi har på miljön när det gäller koldioxid.
Det blir en granskning av varje del inom företaget och man ritar på bl.a. kemikalier, materialval, transporter och var man köper material från och mycket annat.
– Kartläggningen ska utmynna i konkreta miljömål för företaget, mål som vi ska jobba utifrån för att successivt sänka vår påverkan på miljön. Vi höjer ribban, helt enkelt.
Ett resultat sedan tidigare av det egna interna miljöarbetet är att Liedholms bilpark består enbart av eldrivna fordon.

Man har också utvecklat, och utvecklar hela tiden, den egna avfallshanteringen och sorteringen.
 – Vi arbetar med att både minska förbrukningen av råvaror och minska mängden avfall.
 Allt överblivet material ska återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt strävar man efter att välja återvunnet vid inköp i dom fall det är möjligt.
När det gäller användningen av kemikalier har Liedholms anslutit sig till Intersolia, ett miljösystem för kemikaliehantering.
 – Tack var det kan vi till exempel se vilka kemikalier som vi kan byta ut till mer miljövänliga alternativ. Syftet är att de kemikalier vi använder ska vara så miljövänliga som möjligt utan att för den skull sänka kvalitetskraven, säger Mats-Ola.
Han tillägger:
 – På samma sätt arbetar vi med de material vi använder och står det och väger mellan två likvärdiga material väljer vi det med lägst miljöpåverkan.
 – Dock är vi också många gånger styrda av kundernas behov och specifikationer men vi försöker ändå hela tiden se om vi kan byta ut material i vissa fall. Då tittar vi på det i samråd med kunderna för att gemensamt komma fram till vilket material vi kan använda.

 

Gå tillbaka till Innehållsförteckning av Svets & Projekt HÄR.