Grunden till ett projekt kan se väldigt olika ut i starten. Det kan vara en färdig ritning, en hastig skiss eller bara en uttalad tanke och idé. Slutresultatet är ändå detsamma – den produkt kunden sökte och behövde.

Tony Karlsson är projektgruppschef på Liedholms Maskinteknik, han säger:
– Vi är väldigt förändringsbenägna och flexibla när det gäller att fånga upp, utveckla och hitta nya idéer och lösningar.
– Grunden är en öppen dialog med tillit och ömsesidighet och vi har alltid en bra och mycket nära kontakt med våra kunder. Det är därför vi kan hitta och skapa de lösningar som passar varje kund.

Det tighta samarbetet med kunderna och den kunskapsbank, erfarenhet och teknik som finns samlad hos Liedholms är tillsammans grunden för lyckade slutprodukter.
– Vi är kända för att vara nytänkande, flexibla och problemlösare och därför har det blivit så att vi mer och mer får de mest kvalificerade uppdragen. Och det gör vi gärna.
Många gånger kan det också handla om att arbeta under tidspress.
– Vi har en väldigt kort startsträcka. Det går oerhört snabbt för oss att anpassa oss till en ny produkt eller ny kund.
Varje projekt är unikt och det är få produkter som ens liknar varandra, även om det till största delen handlar om tryckkärl.

Uppdragen kan komma från en ny kund eller kund man redan samarbetar med och det kan handla om att forma en ny produkt eller utveckla redan befintlig produkt. Tony och projektgruppen hos Liedholms startar då med att etablera samtal för att successivt, i detalj, skapa en bild av funktion och användningsområde.
– Kunden kan ha en grundidé, han ser ett behov av en speciell sorts produkt men vet inte hur den ska utformas eller fungera. Det får bli vårt problem, eller utmaning som vi ser det.
– Vi utvecklar grundkraven kommer med förslag och idéer för att successivt skapa en utformning och lösning som kunden blir nöjd med.

– Vi tittar på användningsområde och miljö men också form, funktion, olika kravspecifikationer och material som är lämpliga. Helt enkelt hur man kan dimensionera, forma och utveckla en slutprodukt.  – Då krävs ett mycket nära samarbete under hela den processen och vi arbetar alltid tillsammans med kundens egen utvecklingsavdelning. Det gör vi också i de fall det handlar om att vi hjälper kunder att utveckla och förfina redan befintliga produkter. Samtidigt tittar man åt andra hållet – hur produkten kan tillverkas i Liedholms produktion.
– Där gäller det att titta på material som passar för tillverkningen av just den produkten, material som går att forma och som går att svetsa. Där tittar vi också på faktorer som ekonomi och miljö. – Vi har ett väletablerat samarbete med bland annat materialleverantörer och underleverantörer och det är också en viktig del i arbetet med att få produkten i produktion.

 

Gå tillbaka till Innehållsförteckning av Svets & Projekt HÄR.