När en produkt är etablerad i serietillverkning hos Liedholms är inte utvecklingsarbetet över. Då börjar istället nästa fas i processen: Arbetet med att förfina produktionen och även produkten.

– Vi ser det som en del i vårt kvalitetsarbete, att hjälpa våra kunder till förbättringar och vinster när det gäller både ekonomi och kvalitet.
Det säger Esbjörn Säiner som är ordergruppchef på Liedholms och tillägger:
 – När produkten kommit till serietillverkning hos oss lägger vi mycket energi på produktionsanpassning för att skapa vinster på olika plan, både för oss och kunden.
Det man tittar på är bland annat hållfasthet, bearbetningsmöjligheter, svetsbarhet, korrosionsegenskaper, form, design, metoder och olika alternativa materialval.
Vi tar hänsyn till aspekter som ekonomi och miljö, ibland även funktion, för att på så sätt nå kvalitetsförbättringar.

Arbetet med produktionsoptimeringen görs hela tiden i samarbete med kunden, ett samspel som kräver goda relationer.
 – Kunderna har alltid höga krav på oss och i grunden ligger detaljerade specifikationer och regler för produktionen av deras produkter. De gör vi inte avkall på.
 – Oavsett hur mycket miljövänliga och kostnadsanpassade förändringar vi föreslår så ska det alltid vara hög kvalitet rakt igenom, hela tiden i tillverkningen.
Genom att effektivisera produktionen kan man även höja produkternas kvalitet.
– Ja, och det kan också generera kostnadsminskningar och bättre ekonomi för kunden. En stor del av Liedholms produktion, cirka 70 procent av företagets omsättning, utgörs av tillverkning inom segmentet marin industri.
 – De marina produkterna är alla miljöprodukter, för rening av ballastvatten och rökgas, och det ställer extra höga miljökrav på oss.

Rent generellt har Liedholms högt ställda krav på sig både från kunder, institutioner och certifieringsinstitut.
 – Vi är vana vid att utomstående inspektörer och kontrollanter kommer och tar stickprov och tittar på produktionen för att se att vi lever upp till krav, regler och specifikationer.
 – Kravbilden är hög och så vill vi ha det. Men vi försöker samtidigt tänka ett steg längre från den ursprungliga kravbilden och frågar oss ”Hur höga blir kommande krav?”. Vi nöjer oss inte bara med att leva upp till nuvarande krav utan redan vara på nästa steg.

Grundtanken är 100 procent leveranssäkerhet och nolltolerans när det gäller avvikelser från kvalitetskraven. Och som ett led i strävan att optimera effektivitet, ekonomi och kvalitet har man de senaste åren investerat över 20 miljoner i nya, moderna maskiner. T.ex. har man svetsprocedurer för svetsrobotar som klarar de marina kraven.
 – En modern produktionsprocess och våra fantastiska leverantörer gör att vi är enormt flexibla i vår serietillverkning och det är något som kunderna uppskattar.

 

Gå tillbaka till Innehållsförteckning av Svets & Projekt HÄR.