Vissa säger att jag pratar mycket, andra säger att jag jobbar mycket och båda påståendena stämmer. För, när jag pratar jobbar jag.

Antingen det handlar om en monolog eller det är dialoger med befintliga kunder, presumtiva kunder eller helt utomstående personer så föder det och utvecklar nya tankar och idéer. Dessa ständigt pågående samtal, med ett öppet sinnelag och lyhördhet, för oss framåt tillsammans med våra kunder.

Den här kreativiteten, ivern att gå vidare, förbättra och hitta lösningar har med åren blivit synonymt med Liedholms Maskinteknik. Och vi jobbar i grunden på samma sätt oavsett det handlar om nya projekt eller befintliga produkter i serietillverkning. Att förbättra, förfina och utveckla för att ge kunderna bättre, smartare produkter och lösningar är ett ständigt pågående arbete hos oss.

Vi gör det tillsammans med våra kunder och vi gör det för att vi tycker det är roligt att dela med oss av kunskap och idéer. Det är ett sätt för oss att hjälpa kunderna komma framåt men det är också ett sätt för oss på Liedholms att ta steg framåt, dels i ekonomisk tillväxt men dels också som kunskapsföretag.  Det handlar om utveckling och Liedholms Maskinteknik har gjort en fantastisk resa, inte minst de senaste tio åren.

Från att ha varit ett traditionellt svetsande företag är vi idag ett modernt tillverkningsföretag med spetskompetens inom bland annat svetsteknik, tryckkärl och maskinbyggande för krävande kunder inom energi-, miljö-, marin- och livsmedelsindustrin. Dit har vi kommit genom ett tålmodigt och öppet nytänkande, alltid lösningsfokuserat. Det handlar då inte bara om att hitta tekniska och ekonomiskt fördelaktiga lösningar utan också miljömässiga.  Numera arbetar vi mycket med miljörelaterade produkter som t ex ballastreningsfilter för fartyg eller SOx reduceringssystem men vi arbetar också med att ur miljösynpunkt förfina produkter genom bland annat nya material och det gör vi även i vår egen interna tillverkningsprocess.

För mig är miljön framtiden och det hållbarhetsperspektiv vi arbetar utifrån gör att vi också tar steg in i andra branscher. Det senaste är byggbranschen där vi nu är involverade i flera banbrytande projekt som är mycket intressanta ur miljösynpunkt. Dit har vi kommit mycket tack vare vårt nytänkande och vår öppenhet för nya lösningar men också genom den enorma kunskap som finns i vårt företag, vi har idag en imponerande kunskapsnivå i alla led. Jag är stolt över personalens engagemang, kreativitet och höga kompetens, och jag är stolt över att vi kan dela med oss av den.

Tack alla ni som är med oss på resan.

 

Tony Ståhlgren
VD Liedholms Maskinteknik AB

 

Gå tillbaka till Innehållsförteckning av Svets & Projekt HÄR.