Liedholms Maskinteknik är ett av få företag i Sverige som är certifierat enligt ASME VIII div.1, världens mest kända standard för tryckkärl och rör.

– Vi har jobbat så länge utifrån ASME VIII div.1 att den nu blivit något av en intern företagsstandard.
Det säger Jonas Mellby som är svetsansvarig på Liedholms Maskinteknik.
Liedholms är certifierat enligt den amerikanska ASME-standarden för tryckkärl sedan 15 år tillbaka. Den uppgraderas vid årliga inspektioner och var tredje år sker en omfattande förnyad certifiering. Vid den senaste gav inspektörsgruppen Liedholms högsta betyg.
– Det är en tuff granskning. Man tar stickprov ur produktionen som man sedan granskar och kontrollerar att vi gjort rätt och följt regelverket in i minsta detalj.
ASME-certifiering är oftast ett krav från kunder med verksamhet i Asien, USA, Sydamerika och Mellanöstern. Genom det här certifikatet har Liedholms nåt nya marknader och kunder.
 – Ja, ASME-certifierad produktion är numera en stor del av verksamheten och som vi ser det kommer den att växa ytterligare.

Men ASME har inte bara varit en orsak till att företaget växt i siffror.
 – ASME har också inneburit att Liedholms växt även i mjuka värden i form av spetskunskap hos alla oss som jobbar här. Det gör ju att vi kan möta kvalitetskrav och hjälpa till med problemlösningar till alla kunder. – Vi breddar vårt tänk och kunnande. Ju mer kunskap vi har, ju mer kan vi hjälpa kunderna med. Och ASME-certifikatet smäller högt och berör även våra europakunder trots att de inte omfattas av ASME utan istället PED:s kvalitetsregler.
 – Det är en stor fördel.

Liedholms är ASME-certifierat för att designa, beräkna och tillverka tryckkärl och för att leva upp till den avancerade kravspecifikationen och kontrollfunktionen utbildas personalen kontinuerligt i den kvalitetsmanual som alla ska jobba i. Rent fysiskt består kvalitetsmanualen hos Liedholms av en central pärm där grunder, regler och rutiner har sammanställts i en ”snabbguide”. Från denna pärm grenar manualen sedan ut sig i flera hyllmeter med pärmar med ytterligare regler och anvisningar på olika nivåer och specialiteter.
 – Den är hjärtat i vårt interna arbete. Och den måste alla kunna arbeta utefter och det gör vi inga som helst avkall från.

CERTIFIERINGAR LIEDHOLMS MASKINTEKNIK

■ ASME VIII div.1, The American Society of Mechanical Engineers Manufacture of Welded Pressure Vessel, class U (Rules for Construction of Pressure Vessels)
■ NB, The National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspections (for ASME U)
■ PED 2014/68/EU
■ EN 13445
■ ISO 3834-2
■ EN 1090 EXC3
■ BV Mode I & Mode II

 

Gå tillbaka till Innehållsförteckning av Svets & Projekt HÄR.