För Liedholms innebär KUNDFOKUS att vi:

 • Är lyhörda och har en tydlig kommunikation som ger kunden trygghet i att vi löser uppgiften
 • Alltid utgår från kundens behov och genom rätt kompetens till rätt uppgift hjälper vi kunden optimera och utveckla produkten
 • Hjälper kunderna att lösa sina problem genom att agera som en förtroendeingivande partner som alltid ger det lilla extra
 • Levererar i rätt tid till kundens förväntningar genom god produktkännedom och organiserad arbetsföljd

För Liedholms innebär YRKESSTOLTHET att vi:

 • Tar tillvara på och delar vår erfarenhet och kompetens, både internt och till kund för att skapa möjligheter till förbättring och utveckling
 • Tar ansvar för våra arbetsuppgifter, vår arbetsplats och levererar alltid ett arbete vi kan stå för
 • Förstår att vi skapar värde, bidrar till helheten och är stolta över att vår kompetens är viktig

För Liedholms innebär FAMILJEKÄNSLA att vi:

 • Skapar en välkomnande och trygg miljö där alla blir inkluderade, behandlade lika och känner sig betydelsefulla
 • Samarbetar inom hela organisationen, har en förståelse för varandras arbete och backar upp där det behövs
 • Visar tillit genom att lyssna och stötta varandra, vågar uttrycka vad vi tänker och ber om hjälp när vi behöver
 • Har utrymme för humor och högt i tak samtidigt som vi visar respekt för varandras gränser, behov och åsikter

För Liedholms innebär LOJALITET att vi:

 • Tar personligt ansvar genom att arbeta proaktivt och noggrant samt engagerar oss för att bidra till en positiv arbetsmiljö
 • Tar gemensamt ansvar genom att ställa upp för varandra, delar idéer och kunskap och kommunicerar på ett ärligt och respektfullt sätt
 • Alltid sätter Liedholms och kundens behov först och håller det vi lovar, till kund och till varandra

”Vi på Liedholms tror på en kultur som genomsyras av våra värderingar. Att vi aktivt arbetar med att leva upp till våra värderingar ger dig som kund bland annat”

 • En engagerad samarbetspartner som ger snabb support och bättre service.
 • Trygghet i att alltid få kvalitetssäkrade produkter med hög leveranssäkerhet.
 • Enkla affärer och hjälp till produktutveckling som gör att du frigör tid till annat