Liedholms Integritetspolicy

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av våra tjänster och produkter.

Behandling av personuppgifter:

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kund/leverantörsrelation inleds och ett avtal ingås eller i övrigt i samband med en kund/leverantörsrelation. Uppgifterna behandlas av Liedholms Maskinteknik AB för administration och leverans av ingångna avtal, samt för att Liedholms Maskinteknik AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Liedholms Maskinteknik AB lagrar endast personuppgifter under samarbetets gång.

Vanligt förekommande personuppgifter som behandlas:

Organisation, organisationsnummer, namn, telefonnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress.

Delande av information

Liedholms Maskinteknik AB anlitar ibland underleverantörer för att uppfylla våra skyldigheter gentemot kund enligt avtal. Det kan handla om en viss kompetens som krävs eller en transporttjänst för att leverera fysiska produkter. Om en underleverantör behandlar kunds personuppgifter ska underleverantören leva upp till dataskyddsförordningen och endast behandla våra kunders personuppgifter enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträdesavtal). Som kund hos oss informeras du om vi använder oss av underleverantörer i just din leverans.

Överförning till andra länder:

Liedholms Maskinteknik AB levererar sina tjänster och produkter både inom EU/EES och utanför men överföring av personuppgifter sker ytterst sällan till länder utan för EU/EES. I dessa sällsynta fall kommer vi alltid att be om ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter vidare.

Säkerhet:

På Liedholms Maskinteknik AB har vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att skydda våra kunders personuppgifter mot obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (ex fakturering, leveransbokning, kundservice), får tillgång till personuppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter lagras i en säker miljö.

Vi använder oss av cookies på vår hemsida för att förbättra tillgången och identifiera återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personuppgifter på vår webbplats.

Hemsidan

(information om cookies, annan teknik och tredje parts datainsamling)

Vår hemsida använder endast cookies för statistik. Dessa hjälper oss att förstå hur användaren interagerar med vår hemsida, insikter som vi använder till att optimera sidan så att användarupplevelsen blir bättre.

Stort sätt alla hemsidor använder i dag cookies. En cookie är en passiv fil som inte kan samla in uppgifter från användarens dator, sprida datorvirus eller på andra sätt sprida skadliga program.

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utöva dina rättigheter

Om du önskar information om vilka personuppgifter Liedholms Maskinteknik AB behandlar om dig, begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, bli raderad, eller invända mot automatiserat beslutsfattande eller profilering, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran till dataskydd@liedholms.se eller Liedholms Maskinteknik AB, Ingenjörsgatan 2, 25227 Helsingborg.

Samtycke:

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Begär en återuppringning