Liedholms – nyinvestering!

Det är med stor glädje vi kan meddela att vi investerar i en PMI-mätare inklusive utbildning, det är Kontrollmetod i Göteborg som levererat en XMET8000.

X-MET8000 används med fördel vid kvalitetskontroll, materialidentifiering (PMI) och vid material-sortering.

På några få sekunder fås materialklass och en kemisk analys av materialet. Detta jämförs mot ett lagrat bibliotek innehållande över 1600 av de mest förekommande legeringarna.

Biblioteket innehåller bl. a

  • Nickel-legeringar
  • Rostfria stålsorter
  • Koppar-legeringar
  • Aluminium-legeringar
  • Låglegerade stålsorter
  • Verktygsstål
  • Titan-legeringar

Man kan även skapa egna!

Mätprotokoll kan fås i PDF eller Excel-format. Överföring till USB-minne eller genom nätverk.

Kontakta oss för mera ingående information om våra möjligheter att hjälpa just Er.