Under året har Liedholms investerat i en ny montageanläggning där vi kommer att fokusera på provtryckning och montage av svetsade produkter i höglegerade rostfria material. Anläggningen har fått sig en rejäl uppfräschning och kommer att stå färdig innan året är slut. Adressen är Åkerslundsgatan 9 i Ängelholm och ligger lättillgängligt nära motorvägen.