Torsdagen den 15 september hade vi kickoff på vårt arbete kring Liedholms värderingar, där alla anställda har varit delaktiga i att definiera vad dessa betyder för oss.

Det bjöds på grillade hamburgare på vår montageanläggning i Ängelholm för vidare färd till bowlinghallen i Helsingborg och en prestigefull trekamp.

Liedholms värdeord KUNDFOKUS, YRKESSTOLTHET, FAMILJEKÄNSLA och LOJALITET är de värderingar som företaget alltid har följt, men nu valt att sätta på pränt och vidare definiera vad de betyder för var och en av våra anställda. Dessa definitioner har sedan tydliggjorts i korta beskrivningar kring varje värdeord.

Orden ska genomsyra den dagliga verksamheten och i kontakten med kunder, leverantörer och internt på Liedholms.