Vi välkomnar Tony Karlsson och Sam Hatami till Liedholms!

 Tony Karlsson och Sam Hatami har bägge en bakgrund från ÅF och kommer tillföra stor kunskap till företaget.

Tony Karlsson kommer som Projektgruppschef utveckla Projektgruppen och göra oss ännu vassare på att ta hand om större projekt där både konstruktion, beräkningar och tillverkning ingår. Tony kommer även att arbeta vidare på vårt affärsområde EN till ASME konverteringar där vi hjälper våra kunder att få sina produkter godkända enligt de amerikanska standarderna ASME och ASME U.

Sam Hatami kommer att arbeta med konstruktion, design och beräkningar i samma grupp för att bidra med sin erfarenhet och öka vår kapacitet inom området.