Det är med stolthet vi kan meddela att Liedholms Maskinteknik AB under februari genomgick en certifieringsprocess enligt amerikanska ASME-organisationens regler för tryckkärl och därigenom har fått nya ”U” och ”NB” certifikat baserat på senaste kodreglementet från 2019 års uppdatering. Inspektörsgruppen som anslöt sig via länk beslöt enhälligt att rekommendera ASME-organisationen att förlänga våra certifikat t.o.m. april 2023, utan uppföljande inspektioner. Det är högsta betyg, och vi har fått det nya certifikatet!

Nästa ASME-utgåva kommer redan nu under 2021 och uppdateras framöver vartannat år, men certifieringen fortsätter med 3-årsintervall. Utöver vår ASME-certifiering satsar vi vidare på kvalitetsledningssystemen ISO9001,  ISO14001 och ISO3834-2 som kommer revideras under april månad i år.

Då många av våra kunder har en hög miljö- och kvalitetsprofil är det en trygghet att veta att deras produkter tillverkas hos en leverantör med höga ambitioner och med rätt kvalitets- och miljömål.

Liedholms Maskinteknik AB tillverkar avancerade svetskonstruktioner, tryckkärl och kompletta maskiner till kunder inom energi- & miljöindustri, processindustri och för marina applikationer med höga krav på dokumentation och spårbarhet. Vi arbetar såväl med kolstålskonstruktioner som i höglegerade rostfria material och titan. Vi är vana vid höga krav från våra kunder och har dessutom stor erfarenhet av kundanpassningar med konstruktion och beräkning, produktutveckling och projektledning. Ett växande segment är just produktionsanpassning av kundens produkt mot krav enligt ASME U.

Förra året tillverkade vi över 1 000 tryckkärl åt våra kunder och genom deras världsomspännande verksamhet finner man numera Liedholmstillverkade produkter överallt på land och till sjöss. Detta medför också att vi har stor vana vid att ta emot internationella besök, såväl av slutanvändare liksom tredjepartsorgan vid inspektioner, tester och certifieringar.

Liedholms är geografiskt lättillgängligt med hamn, tåg och flygplatser på nära håll. Välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.