Efter ett starkt första halvår 2020, trots rådande pandemi, fortsatte Liedholms att investera i nya maskiner.

En ny maskin för långsvarvning installerades i slutet av oktober. Maskinen är en HYUNDAI WIA L 700LMA och ökar Liedholms konkurrenskraft inom områden som processindustri där vi nu får nya möjligheter att svarva långa stycken.

Den andra maskinen var en CNC-fräs som kompletterar befintlig maskinpark och därmed ökar vår kapacitet för bearbetning av större produkter i bl.a. 254SMO/1.4547. Maskinen är en HYUNDAI WIA HS8000 och togs i drift i november.

”Under 2019 investerade Liedholms i en ny svetsrobot och en större CNC-fräs och med de två senaste investeringarna är vi bra rustade för en förväntad uppgång under 2021”, säjer VD och ägare Tony Ståhlgren. Han fortsätter: ”Vi ser en ökad efterfrågan både inom den marina sektorn och inom tryckkärl som klassas enligt ASME U. Där hjälper vi många kunder med konstruktion och beräkningar för att konvertera sina produkter från europeiska normer till de amerikanska standarderna. Bägge maskinerna gör att vi kan slutbearbeta produkterna efter svetsning och leverera en färdig produkt till kund.”

Liedholms hade ett urstarkt 2019 med en rekordomsättning på 285 MSEK och första halvåret 2020 var lika starkt. Andra halvan av 2020 gick ner en del jämfört med förra året då många av kunderna flyttade fram sina order till 2021, därför kommer installationen av de nya maskinerna lägligt för att vara rustade inför 2021.

Metal-Supply skriver också om oss i samband med detta. Läs artikeln här:

https://www.metal-supply.se/article/view/777559/rustar_for_en_forvantad_uppgang_2021?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily