Utmärkelsen delas ut till den globala leverantör som har utmärkt sig baserat på kostnadsutveckling, leverans, kvalitet, ledtider, volymökningar, flexibilitet och kommunikation.

Priset delades ut på Alfa Lavals huvudkontor i Lund av Peter Börjesson, VP Operations/Head of Global Purchase och Claus Møller, Global Purchasing Manager.

Motiveringen lyder:

”for Consistently Delivering Quality products on Time according to Alfa Laval’s expectations. Identifies, develops, and drives new opportunities for continuous Cost improvements and provides a Superior customer experience”

En stolt och glad Tony Ståhlgren, VD och ägare på Liedholms, förklarar: ”Liedholms har under nuvarande ägarkonstellation verkat för att leverera en konceptuell försäljning med inte bara konstruktion, svetsning, bearbetning och montage utan ett helhetskoncept där även kundens kunds önskemål tas i beaktning. I utmärkelsen Liedholms har fått från Alfa Laval kan vi med stolthet konstatera att vår största kund anser att de får en ”Superior customer experience”.

Liedholms är involverade i utvecklingen av flera produkter och har ett nära samarbete med Alfa Lavals R&D. Liedholms tillverkar även svetsade produkter och levererar till Alfa Lavals sajter över hela världen. De svetsade produkterna har höga krav på spårbarhet och tillverkas oftast mot någon global standard eller kod. Produkterna används inom sektorerna marin, energi och vattenrening.

”Vi har ett dedikerat team som alltid gör sitt yttersta för att hålla en hög servicenivå”, säjer Esbjörn Säiner som är kundansvarig på Liedholms för Alfa Laval. ”Utmärkelsen är ett kvitto på att vi gör saker rätt. Men man får inte glömma att utan ett motsvarande team hos kunden är det svårt att få det att fungera lika bra som det samarbete vi har med Alfa Laval. Både vi och Alfa Laval ser varandra som samarbetspartners och försöker alltid hitta gemensamma lösningar som hjälper oss bägge”.