Den 14 april reviderades vi för en uppgradering av vårt EN 1090-godkännande till EXC3.

Revisorn godkände oss utan några avvikelser med följande revisionsslutsats:

Företaget har idag kunder inom olika segment med höga krav inom exemeplvis ASME, PED och kärnkraft där
speciella krav inom svetsning, provning och spårbarhet är vanligt förekommande och hanteras av företaget på ett
mycket bra sätt i ledningssystemet. Företaget har ett väl implementerat ledningssystem med rutiner, instruktioner
och stödjande dokument.
Revisor förordar en utökning av omfattningen med EXC3 för EN1090-1.

Marknadsansvarige Esbjörn Säiner kommenterar vår uppgradering: ”Eftersom vi redan har stor vana vid höga krav på vår svetsning, med full spårbarhet på både tillsatsmaterial och material, var steget till EXC3 inte så stort. Det kan bli en strategiskt viktig pusselbit i vår strävan att utöka våra åtaganden mot byggbranschen”.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni har behov av EN 1090-1 EXC3 kompetens i era byggprojekt.