Kvalitetsrevisionerna av vårt företag har duggat tätt den sista tiden och senast var det dags att förnya följande certifikat:

  • ISO9001:2015
  • ISO14001:2015
  • ISO3834-2:2021
  • EN1090-1:2009+A1:2011

Revisionen pågick i två dagar och vi är godkända i ytterligare 3 år till.

AAA Certification AB intygar att vi uppfyller kraven för de olika standard som reviderades.