Den 9 – 10 september anordnas Envirotech for Shipping Forum i Rotterdam och då kommer vår VD, Tony Ståhlgren, vara en av talarna.

Esbjörn Säiner och Mats-Ola Greiff kommer också att vara på plats när rederier, varv och andra intressenter inom den marina näringen samlas.