Nu är vi även godkända för svetsning av lastbärande komponenter i stål.
Detta genom att vi blivit certifierade i EN 1090-1:2009+A1:2011.