I veckan fick vi besök av Elin Roth Diener och Joachim Graetsch från IUC Syd, som var på plats för att filma vår Order & Projektsgruppschef Esbjörn Säiner för en intervju kring vårt deltagande i IUC Syds nätverk för användare av affärssystemet Monitor.

De bjöds även på en intressant rundtur i produktionen och givande samtal om bland annat kompetensbehov, återvinning och investeringar

För Liedholms är det viktigt att hålla sig a´jour med vad som händer i vår omvärld, i vår bransch och inom de system vi arbetar i. Därför kan vi rekommendera IUC Syd och deras olika nätverk.