Våra kunder finns främst i Sverige, men också runt om i resterande Skandinavien. Genom våra kunders ofta världsomspännande verksamhet finner man numera produkter tillverkade av Liedholms överallt på land och till sjöss, och så gott som över hela världen.

Våra kunder finns inom en rad segment, där de vanligaste är livsmedelsförpackning och hantering, energiproduktion och processindustrier. Vi jobbar med ett flertal världsledande företag och varumärken.

Förra året tillverkade vi exempelvis flera hundra större tryckkärl, värmeväxlare och separatorer åt våra kunder, och dessa har sedan installerats runt om i världen hos deras slutkund. Det kan vara i kraftverk, i fabriker, på oljeriggar eller ombord fartyg. Vi är därför vana vid att arbeta internationellt vid exempelvis projektmöten, inspektioner, tester och certifieringar. Det är vanligt med fabriksbesök av delegationer från både USA, Europa och Asien.

Våra kunder uppskattar vårt stöd i hela processen när så behövs, och vår professionalism när det gäller relationer till kund, kundens kund och andra leverantörer.