Vi kan svetsning. Våra medarbetare är certifierade enligt en rad nationella och internationella normer och vidareutbildas ständigt. Vi tillverkar delar och sammansatta moduler till bland annat kärnkraftverk, processindustrier och offshoreinstallationer.

Det handlar ofta om extrema kvalitets- och dokumentationskrav och tillverkning i höglegerade stål och titan.Vår svetsning uppfyller normer som ASME U, PED, NORSOK , ISO 3834-2 och RCC-M beroende på applikation och kundkrav.

Förutom själva svetsningen ställer det stora kompetenskrav kring konstruktion, dokumentation, montage och hantering. Här bistår vi ofta vår kund, typisk systemleverantören, och sitter ofta med i möten med kundens kund.Vi svetsar både manuellt och i robot och enligt de flesta förekommande metoder.En av de vanligaste applikationerna är olika typer av tryckkärl (både över- och undertryck) såsom filter och tankar, ofta tillverkade i krävande rostfria stål som 254 SMO (1.4547).
En stor del av våra svetsar kontrolleras med olika typer av oförstörande provning, t.ex. röntgen, magnetpulverprovning, ultraljudsprovning, penetrantprovning, hårdhetsmätning och ferrithaltsmätning, beroende på vilken klassning svetsen har eller vilka kundkrav som finns.